Marietje Beemsterboer zet haar kennis over onderwijs, religie en identiteitsvorming in om adviezen te formuleren, lesmateriaal te schrijven, workshops of lezingen te verzorgen en als toezichthouder in het onderwijs.

Daarnaast doet Marietje onderzoek naar de discrepantie die leraren op scholen met een sterk religieuze identiteit ervaren rond hun religieus ideaal. Marietje is als docent levensbeschouwing en onderzoeker binnen lectoraat De Pedagogische Opdracht verbonden aan Hogeschool Inholland. 

Een impressie van het werk van Marietje vindt u in de kolom rechts. Een volledige lijst vindt u op de pagina 'Publicaties en publiciteit'. 


Online
LinkedIn
Academia
ResearchGate

Klanten van Marietje zijn en waren: