Header_wit_cirkel_kleiner2023

Publicaties

2024

Nieuwe wet, oude verwarring, Didactief (april 2024)

Lesgeven in burgerschapshoudingen? De nieuwe kerndoelen burgerschap en het veranderende beroepsbeeld van de leraar (presentatie), VELON Congres (maart 2024) 


2023

De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht maakt niet veel duidelijker Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, nr. 3 (2023).


2021
How Can Islamic Primary Schools Contribute to Social Integration? Religions 13(9):849 (2021).

Kansen in context. Contextbewust onderwijs en onderzoekend vermogen om als leraar pedagogisch betekenis te kunnen geven aan sociologische analyses van kansenongelijkheid. Tijdschrift voor lerarenopleiders (2021).


2019
God en school. Afscheid nemen en opnieuw beginnen. Didactief online (2019).

‘Leidt huiswerk maken op de basisschool tot grotere vaardigheden in plannen en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces?’ (Den Haag: Kennisrotonde 2019).


‘Is het waar dat het werken met een weektaak in de midden- en bovenbouw van de basisschool de meta-cognitieve vaardigheden van leerlingen versterkt?’ Kennisrotonde (Den Haag: Kennisrotonde 2019)


‘Welke factoren beïnvloeden de keuze van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het gymnasium?’ Kennisrotonde (Den Haag: Kennisrotonde 2019).


“Islamitische scholen dragen bij aan integratie”Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 10, nr. 1 (2019).


2018

Islamitisch basisonderwijs in Nederland (proefschrift) ISBN 9789079578931.


2016
“Islam en dialoog in de klas”. In Verhalen vertellen en vragen stellen. Vakdidactiek Levensbeschouwing & Geestelijke Stromingen (Groningen, Houten: Wolters-Noordhoff 2016).


In samenwerking met Tamar Kopmels: “Professioneel omgaan met levensbeschouwelijke identiteit”. In Verhalen vertellen en vragen stellen. (Groningen, Houten: Wolters-Noordhoff 2016).

2014

“Heemskerkers tegen komst islamitische school?” Leiden Islam Blog, 10 februari 2014.

2013

“Moslims ziek van carnaval? Dat maken zij zelf wel uit”. Leiden Islam Blog, 13 februari 2013.

2011

“Geloven in onderwijs. Het kennisgebied geestelijke stromingen in het Nederlands basisonderwijs”. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2, nr. 3 (november 2011): 18–31.Geschreven media
2022

Religieuze idealen in de praktijk. Didactief special (2022).

2019
Onderzoeker islamitisch onderwijs: ‘Ik denk nog steeds dat deze scholen bijdragen aan integratie’ interview in de Volkskrant (september).

Islamitisch onderwijs kan integratie juist bevorderen’ interview in Trouw (augustus).


‘Westland is verdeeld over komst islamitische school’ bijdrage aan een artikel in het NRC Handelsblad (mei).


‘Ik wilde een eerlijker beeld over islamitische scholen’ bijdrage aan een artikel in de Stentor (maart).

2018

‘Juffrouw, wilt u ook moslim worden?’ interview in het Onderwijsblad (oktober).


Yusuf Altuntas vertelt waarom Nederland de Turkse weekendscholen aan zichzelf heeft te wijten‘ bijdrage aan een artikel in Trouw (24 augustus).


Islamitische school worstelt met nagellak en muzieklessen‘ in de Telegraaf (21 juli).


Islamitische school eist locatie in Leidsche Rijn, maar Utrecht weerspreekt ‘getreuzel’: ‘Er is gewoon nog geen plek’ in de Volkskrant (04 juli).


Islamitische scholen hebben een kracht die wordt onderschat’  in NRC Next en NRC Handelsblad
(12 juni).


Islamitische basisscholen zijn goed voor de integratie‘ op Wetenschap.nu (12 juni).


Islamschool helpt integratie‘, in Nederlands Dagblad (12 juni).


Islamitische school is goed voor de integratie‘, in o.a. Leidsch Dagblad (12 juni).


Interview in Didactief over islamitisch basisonderwijs in Nederland (mei).Meer zien of horen?

Bijdrage aan Feit of fictie?: Krijg je op religieuze scholen geen seksuele voorlichting? op Radio 1 EenVandaag (mei 2024).


Heeft het bijzonder

onderwijs nog toekomst? gesprek met Minister Arie Slob en predikant Tom Mikkers in Jacobine (september 2019).


Video-interview op socialevraagstukken.nl (juli 2018).


Interview door Jurgen van den Berg in NOS Radio 1 journaal (juni 2018).


Podcast interview met Karin van den Boogaert op Wetenschap.nu


Kort video-interview en uitgebreider geschreven interview met Science ON AIR ter verduidelijking van mijn expertise (december ’17)


Kort video-interview bij een online item van het RTL Nieuws over vasten tijdens ramadan door kinderen (mei ’17)


Video-interview met het Leiden Religie Blog over de combinatie van lesgeven en promoveren (jun. ‘16)


Video-interview met Leraar 24 over de promotiebeurs voor leraren (nov. ‘14)


Interview door Met het oog op morgen bij radio 1 (okt. ‘14)


“Je hebt je nieuwsgierigheid als drijfveer nodig” interview ter promotie van de promotiebeurs voor leraren. (2013).